Przejdź do treści

Działaczka społeczna

Konsekwentnie oddaję się walce o niezawisłe, nowoczesne, zgodne z wymogami umów międzynarodowych prawodawstwo. Nie uznaję kompromisów, kiedy w grę wchodzą elementarne prawa człowieka zagwarantowane Konstytucją RP, Europejską Konwencją Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Deklaracją Praw Seksualnych i wreszcie konwencją stambulską.

Jestem obecna wszędzie tam, gdzie potrzebne jest wsparcie adwokackie, ludzkie, siostrzane. Spotkacie mnie na ulicznym proteście przeciwko zakazowi aborcji i udzielającą porad pro bono w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, jako prelegentkę na Kongresie Kobiet, tańczącą przeciw przemocy w akcjach One Billion Rising, prowadzącą warsztaty na festiwalu Pol’and’Rock, goszczącą na nadmorskich objazdach Tour de Konstytucja, maszerującą w Marszach Równości na rzecz praw człowieka osób LGBT+. Wspieram także Młodzieżowy Strajk Klimatyczny.

Jestem również przewodniczącą Słupskiej Rady Kobiet przy Prezydencie Miasta Słupska, która jest ciałem doradczo – konsultacyjnym powołanym w 98. rocznicę nadania Polkom praw wyborczych.