Przejdź do treści

Radna Sejmiku

Do Sejmiku Województwa Pomorskiego weszłam z List Koalicja Obywatelska Nowoczesna w 2018 roku, z wynikiem 17729 głosów stanowiących 9.98% wszystkich głosów w okręgu.
W Sejmiku Przewodniczę Komisji Współpracy Międzyregionalnej i Zagranicznej, a także jestem członkinią Komisji Gospodarki Morskiej oraz Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu.

Jako Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego:

Powstrzymałam lokalizację punktu gromadzenia nielegalnych transportów odpadów niebezpiecznych w Gminie Potęgowo.

Działałam na rzecz zwiększenia ilości połączeń kolejowych i autobusowych w regionie oraz połączeń do Ustki i Trójmiasta. Zabiegałam o wprowadzenie nowoczesnych zestawów pociągów, poprawiając komfort komunikacji i zmniejszając wykluczenie komunikacyjne regionu.

Zabiegałam o fundusze na modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego słupskiego szpitala. Przebudowany oddział działa już od 2019 roku.

Działałam na rzecz dofinansowania inwestycji budowlanych i zakupu wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku i Ustce.

Ubiegałam się o modernizację Pomorskiej Biblioteki Pedagogicznej w Słupsku.

Zabiegałam o kontynuację rewitalizacji obiektów Muzeum Pomorza Środkowego-Czerwonego Spichlerza, jak również o zakup zagród nr 13 i 9 w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie i odbudowę po pożarze Karczmy u Dargosza w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach.

Działałam na rzecz systematycznej modernizacji drogi wojewódzkiej nr 213, ze Słupska w kierunku Łeby, wraz z przebudową węzła w Główczycach oraz na rzecz dokończenia modernizacji Drogi Wojewódzkiej nr 203, z Ustki do granicy województwa, oraz 210 w Dębnicy Kaszubskiej.

Ubiegałam się o dofinansowanie rewitalizacji węzła przesiadkowego w Ustce tj. zabytkowej części dworca PKP oraz nowoczesnych budynku dworca PKS.

Walczyłam o modernizację budynków poszpitalnych przy Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku na potrzeby psychiatrii dziecięcej.

Na mój wniosek przystąpiono do projektowania modernizacji i remontu drogi wojewódzkiej nr 208 na odcinku łączącej Barcino z Polanowem w gminie Kępice.

Doprowadziłam do zmiany regulaminu przyznawania stypendiów w programie „Zdolni z Pomorza”, by objęto nimi laureatów wszystkich olimpiad.

Ochrona środowiska, zrównoważony rozwój i neutralność klimatyczna, jako kluczowe wyzwania trzeciej dekady XXI wieku, stanowią dla mnie priorytet. Zawsze głosowałam przeciw eliminacji zwierząt na terenach wojskowych poprzez odstrzał i zmianom mającym na celu zmniejszenie granic parków krajobrazowych w naszym regionie.in. Lęborku, Chojnic, a także degradacji środowiska naturalnego w innych regionach.

Z mojej inicjatywy tematem przewodnim międzynarodowego 18 Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku w czerwcu 2022 roku, który współorganizowałam, został Bałtyk i ochrona jego zasobów wodnych w aspekcie zmian klimatycznych oraz pozostałości po II wojnie światowej.

Podjęta Rezolucja została skierowana do władz na poziomie regionalnym i narodowym, jak również do Komisji Europejskiej, z apelem o:

ciągłe monitorowanie krytycznych parametrów środowiskowych Morza Bałtyckiego, w tym Zatoki Gdańskiej, szczególności tych wynikających z obecności substancji niebezpiecznych (np.: iperytu, sarinu) jako efektu zatopienia wraków statków i broni z II wojny światowej

wdrożenie metod unieszkodliwiania substancji niebezpiecznych znajdujących się w Morzu Bałtyckim oraz powoływania programów unijnych, które mogłyby ich utylizację sfinansować

zwiększenie wysiłków prowadzących do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska, w tym Morza Bałtyckiego

dalszego wzmacnianie znaczenia i potrzeby realizacji działań adaptacyjnych do zmian klimatu

Jako członkini Pomorskiego Zespołu ds. Kobiet przy Marszałku Województwa Pomorskiego pracowałam nad raportami dotyczącymi m.in.: praktyk równości płci realizowanych w samorządach Pomorza, aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w regionie Pomorskim, wykluczenia menstruacyjnego kobiet i dziewcząt w regionie, oraz rynku pracy i poprawy jakości zatrudnienia kobiet na Pomorzu.